Największe projekty realizowane przez Instytut obecnie i w ostatnich 10 latach, finansowane ze środków zewnętrznych

 

  • Opracowanie technologii otrzymywania nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie skrobi termoplastycznej przeznaczonych do wytwarzania folii
   (2020-2023, NCBR, program LIDER)
  • Przyjazne dla środowiska nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników
   (2020-2023, NCBR, POIR)
  • Infrastruktura badawcza do kompleksowych badań nad uszlachetnianiem ekstraktów roślinnych
   (2020-2022, EFRR, RPO Województwa Lubelskiego)
  • Wykonanie badań analitycznych w ramach projektu ”OPTIMIZATION AND EFFECTIVENESS STUDY OF STABILIZERS FOR 98% HYDROGEN PEROXIDE”
   (2020-2021, ESA)
  • Opracowanie nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych
   (2019-2022, NCBR, POIR)
  • Fitopreparaty – materiały naturalne z dodatkiem ekstraktów biologicznie aktywnych wytworzonych metodą ekstrakcji nadkrytycznej o kontrolowanym uwalnianiu
   (2019-2021, NCBR, konkurs EUREKA)
  • Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie
   (2018-2021, NCBR, program BIOSTRATEG)
  • Promotowane materiały cynkowo-glinowe jako katalizatory parowej konwersji CO - synteza, właściwości fizykochemiczne a efekt katalityczny
   (2018-2021, NCN, konkurs Sonata 13)
  • Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce
   (2017-2021, NCBR, program BIOSTRATEG)
  • Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM
   (2017-2021, NCBR, przedsięwzięcie CuBR)
  • Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów
   (2017-2020, RPOWL)
  • Kompleksowe przetwórstwo ekstraktów roślinnych w celu uzyskania produktów o dużej wartości dodanej
   (2016-2018, NCBR, konkurs EUREKA)
  • Innowacyjne zastosowanie cieczy inteligentnych w chwytakach robotów przemysłowych
   (2016-2018, Program Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza)
  • Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku
   (2014-2017, NCBR)
  • Badania mechanizmu transportu jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą
   (2014-2017, NCN, projekt Preludium 6)
  • Opracowanie innowacyjnego katalizatora do niskotemperaturowej redukcji emisji podtlenku azotu
   (2013-2017, NCBR)
  • Odnawialne źródła fosforu – bazą surowcową nowej generacji nawozów
   (2013-2017, NCBR)
  • Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR
   (2013-2015, PO IG)
  • Budowa potencjału naukowo-inżynieryjnego INS poprzez wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej
   (2013-2014, PO KL)
  • Opracowanie i wdrożenie do praktyki usługi badawczej: wieloparametrowe badania skriningowe wyrobów MULTI-CHEM
   (2013-2014, NCBR, program INNOTECH)*
  • Wykorzystanie LNG jako surowca do produkcji nawozów azotowych – nowe rozwiązania technologiczne
   (2012-2016, NCBR)
  • Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych
   (2012-2015, NCBR)
  • Opracowanie nowej generacji ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2
   (2012-2015, NCBR)
  • Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy
   (2012-2015, NCBR)
  • Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków
   (2012-2015, NCBR)
  • Nowoczesne osnowy poliestrowe o zmniejszonej palności do produkcji systemów rurowych GRP
   (2013-2014, NCBR)
  • Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów
   (2013-2014, PO RPW)
  • Instalacja pilotowa do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych
   (2013-2014, MNiSW)
  • Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów powiertniczych
   (2012-2014, NCBR)
  • Opracowanie metody otrzymywania ksantohumolu z odpadów poekstrakcyjnych chmielu oraz poprawy jego rozpuszczalności w środowisku wodnym
   (2011-2014, NCN)
  • Zastosowanie nowych aktywatorów w procesie usuwania CO2 roztworem węglanów potasu – poprawa wskaźników energetycznych procesu
   (2011-2013, NCBR)
  • Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
   (2011-2012, RPO Województwa Lubelskiego)
  • Opracowanie technologii produkcji pianek poliuretanowych nowej generacji o zwiększonej odporności termicznej na bazie polieteroli z melaminy i węglanów alkilenowych
   (2010-2013, NCBR)
  • Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
   (2010-2012, PO RPW)
  • Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych oraz procesów dalszej obróbki
   (2010-2012, MNiSW)
  • Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych z różnego rodzaju instalacji przemysłowej
   (2010-2012, NCBR)
  • Badania procesów odzyskiwania metali ciężkich z roztworów odpadowych ze szczególnym uwzględnieniem metod elektrochemicznych
   (2010-2012, NCN)
  • Badania nad otrzymywaniem bezhalogenowych retardantów palenia o strukturze nano i mikro
   (2010-2012, NCN)
  • Nowe katalizatory do nowoczesnych procesów reformingu parowego
   (2009-2012, NCBR)
  • Bezodpadowa technologia produkcji granulowanych nawozów fosforowych i wieloskładnikowych z pulpy o niskiej zawartości wody
   (2009-2012, NCBR)
  • Technologia nawozów azotowo-siarkowo-wapniowych na bazie fosfogipsu i mocznika
   (2009-2012, NCBR)
  • Nowy proces syntezy metanolu
   (2009-2012, NCBR)
  • Otrzymywanie zolu nanodwutlenku krzemu
   (2009-2012, NCBR)
  • Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2
   (2009-2012, PO RPW)
  • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny
   (2010-2012, EFRR – PO IG)
  • Bezpieczne chemikalia – projekt dla województwa śląskiego
   (2010-2012, EFS – PO KL)
  • Uniwersalny zestaw do badań ekstrakcji w warunkach pod- i nadkrytycznych
   (2010-2011, MNiSW)
  • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
   (2009-2011, NCBR)
  • Wpływ składu chemicznego ścieków komunalnych na efektywność wydzielania z nich użytecznych związków fosforu
   (2008-2011, MNiSW)

Objaśnienia skrótów:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ESA – European Space Agency
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
PO IR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PO RPW – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
RPO – Regionalny Program Operacyjny

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.