• Katalizatory i sorbenty dla procesów otrzymywania gazów syntezowych:
  • oczyszczanie surowców (katalizatory HDS, selektywne sorbenty związków siarki i chloru),
  • parowy reforming węglowodorów, parowa konwersja CO, metanizacja COx,
  • przetwarzanie produktów zgazowania węgla i biomasy
 • Katalizatory syntezy: amoniaku, metanolu
 • Katalizatory uwodorniania: benzenu, tłuszczów
 • Katalizatory do procesów związanych z ochroną środowiska np. rozkład N2O
 • Nośniki i materiały inertne

PROFIL BADAŃ

 • Katalizatory i sorbenty dla procesów otrzymywania gazów syntezowych:
  • oczyszczanie surowców (katalizatory HDS, selektywne sorbenty związków siarki i chloru),
  • parowy reforming węglowodorów, parowa konwersja CO, metanizacja COx,
  • przetwarzanie produktów zgazowania węgla i biomasy.
 • Katalizatory syntezy: amoniaku, metanolu.
 • Katalizatory uwodorniania: benzenu, tłuszczów
 • Katalizatory do procesów związanych z ochroną środowiska np. rozkład N2O
 • Nośniki i materiały inertne

 

OFERTA

 • Preparatyka i formowanie:
  • otrzymywanie specyficznych katalizatorów o zróżnicowanym składzie chemicznym i właściwościach fizykochemicznych,
  • formowanie materiałów stałych w kształtki o zróżnicowanej geometrii i wielkości.
 • Badania fizykochemiczne:
  • pomiary właściwości fizykochemicznych materiałów stałych, w tym w szczególności składu fazowego, parametrów powierzchni, struktury porowatej i pojemności sorpcyjnej względem różnych substancji.
  • pomiary właściwości wytrzymałościowych materiałów porowatych, w szczególności katalizatorów, sorbentów, nośników i materiałów ceramicznych.
 • Badania kinetyczne:
  • badanie kinetyki reakcji katalitycznych oraz procesów dezaktywacji i rozkładu termicznego katalizatorów w rzeczywistych warunkach procesowych,
  • ocena aktywności katalizatorów świeżych i po eksploatacji.

 

APARATURA

 • Preparatyka i formowanie katalizatorów:
  • zestaw laboratoryjny do otrzymywania materiałów katalitycznych metodami współstrącenia z kontrolą parametrów procesu,
  • aparatura do obróbki termicznej materiałów katalitycznych (zestaw do szybkiej kalcynacji, piece wysokotemperaturowe),
  • wytłaczarki i tabletkarki laboratoryjne, zestaw do formowania materiałów metodą granulacji talerzowej,
  • przesiewacz wibracyjny Retsch AS 200.
 • Ocena właściwości fizykochemicznych materiałów:
  • dyfraktometr rentgenowski Panalytical Empyrean z kamerą wysokotemperaturową HTK-16N,
  • porozymetr rtęciowy Micromeritics Autopore IV 9510,
  • analizator sorpcji Micromeritics ASAP 2050 Extended Pressure,
  • zestaw do charakteryzacji katalizatorów metodami temperaturowo-programowanymi (TPR, TPD, TPO)/MS Micromeritics AutoChem 2950 HP,
  • zestaw do analizy termicznej TG-DTA/MS Netzsch STA 449 F3 Jupiter,
  • aparat do wyznaczania wytrzymałości mechanicznej: Tinius Olsen H10K-S,
  • aparat do badania kruchości i ścieralności materiałów Erweka TAR.
 • Badania składu próbek gazowych i ciekłych:
  • chromatografy Agilent GC-FID/FPD/MS, Shimadzu GC-FID/MS, Shimadzu GC dualFID.
 • Instalacje bezciśnieniowe i ciśnieniowe do badań kinetycznych (parowy reforming, parowa konwersja CO, metanizacja COx, synteza metanolu i amoniaku, uwodornienie benzenu, sorpcja H2S):
  • reaktory bezgradientowe z mieszaniem (400–800°C › w zależności od procesu),
  • reaktory ciśnieniowe typu Tiomkina (10–100 bar, 150–500°C › w zależności od procesu),
  • reaktor różniczkowy do syntezy amoniaku ze wstępnym kontaktowaniem do badań pod ciśnieniem do 150 bar i w temperaturze do 520°C,
  • autoklaw ciśnieniowy do badań procesów w fazie ciekłej.

 

GALERIA

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.