Ciśnieniowe oczyszczanie kondensatu procesowego parą technologiczną

Ciśnieniowe oczyszczanie kondensatu procesowego parą wodną

Zakres oferty

 • licencja i know-how
 • dostawa dokumentacji bazowej i pełnej dokumentacji technicznej
 • nadzór autorski podczas budowy i uruchomienia instalacji
 • dostawa kompletu aparatów, orurowania, armatury i urządzeń AKP/

Charakterystyka procesu

 • Wytwarzanie gazów syntezowych w procesach reformingu gazu ziemnego oraz z gazu ze zgazowania węgla.
 • Efekty ekonomiczne:
  • obniżenie temperatury spalin o ok. 60 °C,
  • odzysk amoniaku i metanolu,
  • zmniejszenie zużycia wody zdemineralizowanej o ok. 1,25 t/t NH3.
 • Produkty odgazowania kondensatu nie zanieczyszczają środowiska.
Koncepcja technologiczna strippingu ciśnieniowego polega na wykorzystaniu pary przegrzanej, kierowanej do procesu parowego reformingu gazu ziemnego pod ciśnieniem około 4 MPa. Produkty odgazowania wraz z parą nasyconą powracają do strumienia pary technologicznej, a z nią do reformera, gdzie ulegają rozkładowi na H2 ,CO i N2. Strumień pary opuszczającej kolumnę strippingową wraz z lotnymi zanieczyszczeniami odpędzonymi z kondensatu procesowego kieruje się bezpośrednio do strumienia gazu procesowego podawanego do reformera. Pozwala to uniknąć dużych strat ciepła związanych z chłodzeniem strumienia pary opuszczającej stripper w przypadku procesu niskociśnieniowego oraz zanieczyszczania środowiska produktami odgazowania kondensatu. Czysty kondensat, zawierający śladowe ilości amoniaku i metanolu, zasila kotły pary średnio- i niskociśnieniowej, a jego nadmiar powraca do stacji demineralizacji, gdzie stanowi surowiec do produkcji wody zdemineralizowanej zasilającej kotły wysokociśnieniowe.

Ciśnieniowe oczyszczanie kondensatu procesowego parą wodną

Referencje

Anwil S.A. Nitrogenmüvek Zrt, Petfürdo / Węgry
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.  
do góry


Osuszanie gazu syntezowego

Osuszanie gazu syntezowego

Zakres oferty

 • licencje i know-how
 • dostawa dokumentacji bazowej i pełnej dokumentacji technicznej
 • nadzór autorski podczas budowy i uruchomienia
 • dostawa kompletu aparatów, orurowania, armatury i urządzeń AKP

Charakterystyka procesu

 • Oryginalna technologia adsorpcyjnego osuszania gazu syntezowego na sitach molekularnych z wykorzystaniem procesu TSA.
 • Efekty ekonomiczne:
  • obniżenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego o 20 Nm3/t NH3,
  • poprawa jakości produktu (ciekłego amoniaku).
Gaz syntezowy po metanizacji przepływa przez jedna z dwóch osuszek wypełnionych sitami molekularnymi pracującymi na zmianę w cyklu TSA (Temperature Swing Adsorption). W kontakcie z adsorbentem następuje końcowe osuszenie gazu do zawartości pary H2O < 1 ppmv oraz usuniecie pozostałości CO2 do poziomu < 1 ppmv. Świeży gaz syntezowy, pozbawiony pozostałości pary wodnej i CO2 stanowiących trucizny katalizatora syntezy amoniaku, miesza się ze strumieniem gazu cyrkulacyjnego bezpośrednio przed wlotem do konwertora syntezy amoniaku. W rezultacie następuje obniżenie stężenia NH3 w strumieniu gazu wlotowego i zwiększenie stopnia przereagowania gazu syntezowego podczas jednego przejścia gazu przez złoże katalizatora. Prowadzi to do zmniejszenia cyrkulacji gazu w obiegu syntezy i umożliwia zmniejszenie ciśnienia syntezy. Efektem końcowym zmian technologicznych jest zmniejszenie zużycia energii sprężania i cyrkulacji gazu syntezowego oraz zmniejszenie strat ciepła w układzie chłodniczym.

Patenty

PL 191 540

Referencje

Anwil S.A. (linia A)
Anwil S.A. (linia B)

Nagrody i wyróżnienia

2006 - Srebrny medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości GENIUS, Budapeszt

do góry


Poprawa czystości ditlenku węgla otrzymywanego w węźle Benfield/Carsol

Instalacja w SKW Piesteritz - Niemcy

Zakres oferty

 • licencje i know-how
 • dostawa dokumentacji bazowej i pełnej dokumentacji technicznej
 • nadzór autorski podczas budowy i uruchomienia
 • dostawa kompletu aparatów, orurowania, armatury i urządzeń AKP

Charakterystyka procesu

 • Proces pozwala poprawić czystość CO2, kierowanego bezpośrednio do produkcji mocznika, do poziomu 99,9% obj.
 • Efekty ekonomiczne:
  • zwiększenie strumienia czystego CO2 do produkcji mocznika o 20 ÷ 25%,
  • obniżenie zużycia energii sprężania CO2 w instalacji mocznika o około 5 ÷ 8%,
  • zwiększenie wydajności instalacji mocznika o około 5%,
 • Wyeliminowanie niebezpieczeństwa wybuchu w węźle syntezy mocznika.
Nasycony roztwór węglanu potasu opuszczający absorber, zawierający średnio 0,7-0,8% obj. wodoru i inne składniki gazu syntezowego (azot, metan, tlenek węgla) przepływa przez umieszczony za turbiną ekspansyjną zbiornik-separator, gdzie następuje wydzielenie i odseparowanie gazów palnych przed podaniem roztworu do regeneratora. W wyniku wcześniejszego oddzielenia inertów, strumień CO2 odbierany ze szczytu regeneratora zawiera 99,9 % CO2 i tylko ślady zanieczyszczeń i może być w całości wykorzystywany do produkcji mocznika bez konieczności doczyszczania. Separator pracujący pod ciśnieniem 4-6 bar umożliwia selektywne wydzielenie gazów palnych z roztworu bez znaczących strat CO2 – umożliwia to zwiększenie strumienia CO2 kierowanego do produkcji mocznika.

Patenty

PL 177 337, PL 208 158

Referencje

Anwil S.A. OAO Grodno-Azot / Białoruś
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. SKW Piesteritz / Niemcy
  OAO Akron, W. Nowgorod / Rosja
  OAO NAK Azot, Nowomoskowsk / Rosja
  Dniproazot, Dniprodzierżyńsk / Ukraina
  Stirol, Gorłowka / Ukraina
  Nitrogenmüvek Zrt, Petfürdo / Węgry

Nagrody i wyróżnienia

2011 - Srebrny medal – Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES, Moskwa

2008 - Brązowy medal – Belgijskie i Międzynarodowe Targi Innowacji Technologicznych BRUSSELS EUREKA!, Bruksela

2007 - Srebrny medal – Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicom – Innowacje", Gdańsk

do góry


Modernizacja węzła usuwania ditlenku węgla z gazu syntezowego aktywowanym roztworem węglanu potasu

Modernizacja węzła usuwania ditlenku węgla z gazu syntezowego aktywowanym roztworem węglanu potasu

Zakres oferty

 • licencja i know-how
 • dostawa dokumentacji bazowej i pełnej dokumentacji technicznej
 • nadzór autorski podczas budowy i uruchomienia instalacji
 • dostawa kompletu aparatów, orurowania, armatury i urządzeń AKP

Charakterystyka procesu

 • Rozwiązanie do wykorzystania przy modernizacji węzłów oczyszczania gazu od CO2 opartych na technologii Benfield lub Carsol.
 • Efekty ekonomiczne:
  • Rekuperacja ciepła gorącego roztworu po regeneracji pozwala na:
   • przyrost zdolności produkcyjnej wytwórni amoniaku o 15 – 20%,
   • obniżenie zużycia ciepła do regeneracji, od 1200 do 880 kcal/1000 Nm3 CO2,
   • obniżenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego o około 25 Nm3/t NH3.
Zregenerowany roztwór węglanu potasu opuszczający regenerator przepływa przez zbiornik ekspansyjny, w którym następuje gwałtowne odparowanie gorącego roztworu skutkiem obniżonego ciśnienia wytwarzanego przez inżektor parowy. Bezciśnieniowa para wytwarzana w ekspanderze jest wtłaczana za pomocą inżektora pod dolną warstwę wypełnienia regeneratora – poprawia to efektywność procesu regeneracji roztworu. Ochłodzenie roztworu towarzyszące ekspansji pozwala na wyłączenie chłodnicy powietrznej roztworu, przyczyniając się do zmniejszenia straty ciepła do otoczenia. Modernizacja prowadzi do zmniejszenia wskaźnika zużycia gazu ziemnego i umożliwia intensyfikację wytworni amoniaku.

Patenty

Zgł. pat. PL 387 590

Referencje

Anwil S.A. OAO Grodno-Azot / Białoruś
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. OAO NAK-Azot, Nowomoskowsk / Rosja
  OAO Minudobrenija, Perm / Rosja
  Nitrogenmüvek Zrt, Petfürdo / Węgry

Nagrody i wyróżnienia

2011 - Srebrny medal – Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES, Moskwa

2009 - Złoty medal – Belgijskie i Międzynarodowe Targi Wynalazczości BRUSSELS EUREKA!, Bruksela

2009 - Srebrny medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS, Warszawa

2009 - Główna Nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców Great Prize Leonardo da Vinci, Warszawa

do góry

Saturacja gazu ziemnego

Saturacja gazu ziemnego

Zakres oferty

 • licencja i know-how
 • dostawa dokumentacji bazowej i pełnej dokumentacji technicznej
 • nadzór autorski podczas budowy i uruchomienia instalacji
 • dostawa kompletu aparatów, orurowania, armatury i urządzeń AKP

Charakterystyka procesu

 • Proces do stosowania w wytwórniach amoniaku, metanolu, syntez pokrewnych, a także w wytwórniach wodoru.
 • Efekty ekonomiczne:
  • obniżenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego o około 12 Nm3/t NH3 (ok. 0,42 GJ/t NH3),
  • zmniejszenie zużycia wody zdemineralizowanej w systemie pary wysokiego ciśnienia o około 0,4 t/t NH3.
 • Projekt do stosowania w wytwórniach amoniaku, metanolu, syntez pokrewnych, a także w wytwórniach wodoru.
Gaz ziemny kierowany do procesu reformingu przepływa w przeciwprądzie do strumienia gorącego kondensatu, który zrasza kolumnę saturacyjną. Kondensat procesowy jest ogrzewany w podgrzewaczu, umieszczonym w sekcji utylizacji ciepła spalin. Gaz ziemny nasyca się parą wodną odparowaną ze strumienia kondensatu. Efektem bezpośrednim zastosowania saturacji jest zmniejszenie zużycia pary technologicznej, pobieranej ze strumienia pary przegrzanej, wytwarzanej w istniejących kotłach parowych kosztem spalania gazu opałowego. Powoduje to zmniejszenie zużycia gazu ziemnego kierowanego do opału i obniżenie energochłonności procesu.

Oczyszczanie gazu syntezowego

Referencje

Nitrogenmüvek Zrt, Petfürdo / Węgry

do góry

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.