Katalizator uwodornienia organicznych związków siarki - PKH-3

katalizator uwodornienia organicznych związków siarki

Zastosowanie

Katalizator PKH-3 przeznaczony jest do uwodorniania organicznych związków siarki zawartych w gazie ziemnym. Jest to wstępny etap procesu odsiarczania, w celu przetworzenia organicznych związków siarki w węglowodory i siarkowodór, który może być ilościowo wydzielony z gazu przez chemisorpcję na sorbencie cynkowym i/lub cynkowo-miedziowym.

Charakterystyka

Aktywnym czynnikiem katalizatora PKH-3 jest układ Ni-Mo osadzony na nośniku glinowym. Katalizator jest aktywny w formie siarczkowej i wymaga zasiarczenia przed właściwą eksploatacją. Oprócz dobrych parametrów wytrzymałościowych katalizator odznacza się korzystnymi właściwościami, zwłaszcza w przypadku stosowania do surowców zawierających stosunkowo dużo tlenków węgla i węglowodorów nienasyconych. Atutem katalizatora jest wysoka aktywność w kierunku uwodornienia i jednocześnie niewielka aktywność w kierunku silnie egzoenergetycznych reakcji metanizacji tlenków węgla, co w przypadku niektórych surowców eliminuje ryzyko nadmiernego wzrostu temperatury.

Parametry pracy
Temperatura [°C] 200 ÷ 450
Ciśnienie [bar] do 50
Stężenie wodoru w gazie [% mol] 2 ÷ 5
Obciążenie gazem [h-1] 1000 ÷ 5000 - eksploatacja pod ciśnieniem
800 ÷ 1500 - eksploatacja bezciśnieniowa

Zalety eksploatacyjne

 • odporność na sporadyczne, duże wzrosty temperatury,
 • duża wytrzymałość mechaniczna,
 • niskie, stabilne opory przepływu gazu,
 • okres eksploatacji wsadów minimum 10 lat.

Referencje

Grupa Azoty S.A., Tarnów SKW Piesteritz / Niemcy
  Severodoneck / Ukraina
  Rovno Azot / Ukraina
  Stirol Gorlovka / Ukraina
 

Sorbent cynkowy - PSC

sorbent cynkowy do odsiarczania surowców węglowodorowych

Zastosowanie

Sorbent cynkowy PSC przeznaczony jest do usuwania siarkowodoru i reaktywnych organicznych związków siarki z gazu ziemnego, gazów rafineryjnych, gazoliny, nafty i innych surowców stosowanych do otrzymywania gazów syntezowych w wytwórniach wodoru, amoniaku i metanolu. Może być stosowany w węźle odsiarczania zarówno po reaktorze hydroodsiarczania, a także jako element niezależny w przypadku surowców o stosunkowo niskiej zawartości organicznych związków siarki.

Charakterystyka

Sorbent dostarczany jest w formie hydrocynkitu. Po załadowaniu do odsiarczalnika konieczna jest jego aktywacja polegająca na stopniowym podgrzewaniu wsadu do około 300°C w strumieniem gazu ziemnego lub azotu. W jej wyniku zachodzi dekarbonizacja wsadu (z wydzieleniem CO2), w wyniku której uzyskuje się aktywny tlenek cynku. W procesie tym kształtuje się rozwinięta powierzchnia wewnętrzna i wzrasta porowatość ziarna.

Parametry pracy
Temperatura [°C] 200 ÷ 400
Pojemność sorpcyjna [% wag S] min. 30, w zależności od warunków pracy
Obciążenie gazem [h-1] nie wyższe niż 3000

Zalety eksploatacyjne

 • wysoka zdolność sorpcyjna wynikająca z porowatości ziarna i wysokiej zawartości ZnO,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, niskie pylenie w trakcie załadunku i eksploatacji,
 • niski i stabilny spadek ciśnienia w czasie eksploatacji.

Patenty

PL 101 786 T, PL 116 946 T, PL 124 333, PL 134 408

Referencje

Anwil S.A. SKW Piesteritz / Niemcy
PKN Orlen S.A. Stirol Gorlovka / Ukraina
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A. Nitrogenmüvek Zrt. / Węgry
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Severodoneck / Ukraina
Grupa Azoty S.A., Tarnów Rovno Azot / Ukraina
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Astin / Czechy
 

Sorbent miedziowo-cynkowy - PSMC

sorbent miedziowo-cynkowy do odsiarczania surowców węglowodorowych

Zastosowanie

Sorbent miedziowo-cynkowy PSMC przeznaczony jest do procesu głębokiego odsiarczania surowców węglowodorowych, stosowanych do otrzymywania gazów syntezowych w wytwórniach wodoru, amoniaku i metanolu. Sorbent PSMC stosowany jest jako uzupełnienie sorbentu cynkowego PSC, eliminuje możliwość przedostania się pozostałości związków siarki poza układ odsiarczania w przypadkach gdy:

 • w układzie odsiarczania nie ma katalizatora uwodornienia organicznych związków siarki,
 • stężenie związków siarki w surowcu jest za niskie do utrzymania katalizatora uwodornienia organicznych związków siarki w aktywnej formie siarczkowej, a jednocześnie na tyle wysokie, by spowodować utratę aktywności katalizatorów reformingu i konwersji tlenku węgla,
 • temperatura pracy sorbentu jest niższa niż 350°C.

Charakterystyka

Aktywnymi czynnikami sorbentu są metaliczna miedź i tlenek cynku – substancje o wysokim powinowactwie do związków siarki. Stąd przed eksploatacją konieczna jest redukcja handlowej postaci sorbentu (forma tlenkowa). Układ miedziowo-cynkowy spełnia podwójną rolę: posiada właściwości katalityczne w kierunku uwodornienia trwałych, organicznych związków siarki i jednocześnie jest efektywnym sorbentem siarkowodoru.

Parametry pracy
Temperatura [°C] 180 ÷ 240
Ciśnienie [bar] do 50
Obciążenie gazem [h-1] zwykle nie wyższe niż 3000

Zalety eksploatacyjne

Niewielka ilość sorbentu miedziowo-cynkowego, zastosowana jako uzupełnienie sorbentu cynkowego umożliwia efektywne odsiarczenie w przypadku:

 • zmiennej ilości związków siarki w surowcu,
 • zbyt niskiej ich zawartości, uniemożliwiającej utrzymanie katalizatora uwodornienia w aktywnej formie siarczkowej.

Referencje

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Azot Czerkassy / Ukraina
  Rovno Azot / Ukraina

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.