HR Logo jest narzędziem, przy użyciu którego KE chce:

  • rozwijać Europejską Przestrzeń Badawczą,
  • podnieść atrakcyjność warunków pracy naukowców w UE,
  • zwiększać mobilność pracowników naukowych instytucji europejskich.

Logo HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). To prestiżowa nagroda, której celem jest uatrakcyjnienie warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych w przestrzeni badawczej. Nagroda ta przyznawana jest instytucjom, które oferują swoim pracownikom najlepsze warunki pracy i realizują przejrzysty proces rekrutacji zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks) zostały wydane w 2005r. jako zalecenia Komisji Europejskiej skierowane do naukowców, pracodawców i podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym. Europejska Karta Naukowca to zbiór ogólnych zasad i wymogów, które odnoszą się do obowiązków i uprawnień pracowników naukowych i instytucji ich zatrudniających oraz grantodawców. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników uzupełnia zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca, które powinien przestrzegać pracodawca przy rekrutacji i zatrudnianiu pracowników naukowych. Przedstawione w dokumentach zasady i wymagania zapewniają realizację takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji i równe traktowanie wszystkich kandydatów.

Więcej na temat Karty i Kodeksu można przeczytać pod linkiem: https://www.euraxess.pl/sites/default/files/domains/pl/karta_i_kodeks_broszura_pl.pdf

Jednym z filarów Europejskiej Karty Naukowca w szczególności Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest polityka OTM-R (otwarty, przejrzysty i merytoryczny proces rekrutacji pracowników naukowych). OTM-R zapewnia rekrutację najlepszej osoby do pracy, gwarantuje równe szanse i dostęp dla wszystkich kandydatów, ułatwia rozwój międzynarodowego portfolio, uatrakcyjnia karierę naukową.

Raport Grupy Roboczej dotyczący Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji Naukowców (OTM-R): otm-r_pl.pdf

We wrześniu 2016 r. Instytut złożył przygotowaną Strategię HR dla Pracowników Naukowych Instytutu wraz z planem dostosowania istniejących regulacji do zapisów Karty i Kodeksu. Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny przygotowanej przez Instytut Strategii HR, 9 października 2017 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o przyznaniu Instytutowi Nowych Syntez Chemicznych w Puławach logo „HR Excellence in Research”, znak jakości nadawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers. Po upływie 2 lat INS będzie musiał przeprowadzić wewnętrzną ocenę postępów i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 3 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Więcej informacji na temat polskich instytucji odznaczonych logo HR Excellence in Research można znaleźć na stronie:

Dokumenty PDF:

Co nam daje HR Excellence in Research?

  • Prestiż i wyróżnienie Łukasiewicz - INS jako instytucji zapewniającej naukowcom najlepsze warunki pracy zgodne ze standardami europejskimi przy prowadzeniu badań naukowych.
  • Potwierdzenie stosowania standardów europejskich przy rekrutacji pracowników naukowych.
  • Możliwość zamieszczania ogłoszeń na platformie Euraxess.
  • Zwiększenie rozpoznawalności Instytutu na arenie międzynarodowej.
  • Premiowanie Instytutu w międzynarodowych i krajowych konkursach grantowych (Horyzont, NCN,NCBR, MEiN).

 

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.