PATENTY W MOCY

243 702: Sposób modyfikacji zeolitu

243 485: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

243 484: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

244 075:Katalizator do selektywnej redukcji NOx amoniakiem w gazach resztkowych z instalacji kwasu azotowego i sposób jego wytwarzania

243 393: Preparat wykazujący działanie przeciwgrzybowe na fitopatologiczne szczepy Fusarium culmorum i Fusarium oxysporum do ochrony roślin

243 083: Katalizator do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów bogatych w wodór oraz sposób jego otrzymywania

242 701: Sposób modyfikacji zeolitu

242 702: Sposób modyfikacji zeolitu

243 082: Promotowany renem cynkowo-glinowy katalizator parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

242 330:Sposób barwienia tkanin i materiałów polimerowych

241 888: Modyfikowany katalizator cynkowo-glinowy do parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

241 802: Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2 + H2O) pozyskanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów o działaniu przeciwnowotworowym

241 801: Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2 + H2O) pozyskanych z roślin Miscanthus do wytwarzania preparatów o działaniu przeciwwirusowym i wirusobójczym

241 800: Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2 + H2O) pozyskanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów o działaniu nicieniobójczym

241 258: Zastosowanie ekstraktów roślinnych z kory i drewna topoli Populus nigra x P. maximowiczii pozyskiwanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej do wytwarzania preparatu w leczeniu parazytoz ludzi i zwierząt

241 257: Zastosowanie ekstraktów roślinnych z kory i drewna wierzby wiciowej (Salix viminaalis) pozyskiwanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej do wytwarzania preparatu w leczeniu parazytoz ludzi i zwierząt

240 825: Nawóz saletrzany na bazie azotanu amonu, zawierający funkcjonalne chelaty metali d-elektronowych oraz sposób otrzymywania nawozu saletrzanego zawierającego funkcjonalne chelaty metali d-elektronowych

240 824: Nawóz saletrzany wzbogacony w wolnodziałające mikroelementy na matrycy heulandytowo- klinoptylolitowej i sposób jego wytwarzania

239 356: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

239 355: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

234 738: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK

238 414: Sposób i instalacja do obniżania stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) w ekstraktach z suszu konopi włóknistych o wysokim stężeniu kannabidiolu (CBD)

238 209: Sposób oddestylowania związków lotnych z surowców o niskiej wilgotności

238 208: Instalacja do ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

237 044: Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu (I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania

236 695: Komponent paszowy oraz sposób jego wytwarzania

236 240: Obwodowe uszczelnienie kosza katalitycznego w reaktorze utleniania amoniaku zapobiegające bocznikowaniu gazu

236 239: Układ do stabilizacji warstwy katalizatora do rozkładu tlenku azotu (I) N2O w reaktorze utleniania amoniaku

236 238: Uszczelnienie kosza katalitycznego w reaktorze utleniania amoniaku

235 946: Sposób elektrochemicznego przetwarzania roztworów soli nieorganicznych na kwas i zasadę*

235 904: Sposób ciągłego wytwarzania granulowanego nawozu azotowo-fosforowego typu USP

235 786: Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

235 523: Sposób ekstrakcji konopi

234 327: Biodegradowalna kompozycja polimerowa na bazie skrobi termoplastycznej i sposób jej wytwarzania oraz sposób wytwarzania folii z tej kompozycji

234 222: Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu*

234 182: Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

234 181: Sposób otrzymywania promotowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku

234 105: Sposób przygotowania konopi do ekstrakcji, zwłaszcza przemysłowy sposób przygotowania suszu wierzchołków i/lub liści konopi do ekstracji zawartych w nich kannabinoidów

234 104: Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi

230 687: Biostymulator wzrostu roślin

230 911: Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu*

230 230: Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na składowisku odpadów powiertniczych

230 134: Bioregulator wzrostu roślin oraz sposób wytwarzania bioregulatora wzrostu roślin

229 882: Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

229 818: Sposób otrzymywania krystalicznego nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych*

229 678: Sposób utleniania kwasu azotawego

229 514: Sposób ekstrakcji surowców stałych lub ciekłych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

227 424: Sposób równoczesnego ekstrahowania i frakcjonowania olejów roślinnych ditlenkiem węgla

227 376: Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

227 375: Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

227 025: Zastosowanie preparatu roślinnego z ortosyfonu groniastego

226 105: Sposób otrzymywania katalizatora palladowego stosowanego w reakcjach utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego szybów kopalni węglowych

226 013: Kompozycja kosmetyczna

225 942: Monolityczny katalizator do nisko– i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania

225 878: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 877: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 876: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 866: Sposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych

225 143: Sposób otrzymywania boranów cynku na nośnikach krzemionkowych i/lub krzemianowych*

224 994: Mieszanka do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych*

222 267: Sposób ograniczenia emisji tlenków azotu podczas roztwarzania metali przejściowych w kwasie azotowym

220 569: Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 558: Sposób otrzymywania niklowych katalizatorów metanizacji małych ilości tlenków węgla

220 431: Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 278: Sposób prowadzenia procesu ekstrakcji surowców naturalnych w warunkach nadkrytycznych

217 545: Sposób absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

217 432: Sposób wydzielania metali z wodnych roztworów ich związków*

217 043: Sposób ekstrakcji wychmielin

216 822: Sposób usuwania gazów kwaśnych, zwłaszcza ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

213 796: Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

212 633: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych w ditlenku węgla

212 630: Sposób uszlachetniania ekstraktów chmielowych do produkcji piwa

212 627: Sposób otrzymywania stałych zizomeryzowanych ekstraktów chmielowych wzbogaconych w magnez, potas, wapń

212 618: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych

211 738: Sposób otrzymywania ekstraktu chmielowego

211 713: Sposób przygotowania roztworu węglanu sodu do wytwarzania nadwęglanu sodu*

208 193: Płynny nawóz wapniowy z mikroskładnikami z niską zawartością azotu i chlorków

208 160: Sposób wytwarzania spożywczych fosforanów potasu*

207 666: Katalizator do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

206 964: Sposób otrzymywania granulowanych nawozów mineralnych na bazie adduktu mocznikowego

206 340: Sposób wytwarzania katalizatora do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

EP2774907: Method for continuous manufacture of granular USP nitrogen and phosphate type fertilizers

EP3318326: A method for obtaining promoted cobalt catalysts for ammonia synthesis

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

P. 448 759: Reaktor radialno-osiowy do prowadzenia procesu SCR-deNOx, lub deN2O.

P. 448 450: Sposób i instalacja do oczyszczania biogazu do biometanu.

P. 446 061: Nanokompozytowy katalizator do konwersji tlenków węgla oraz sposób jego otrzymywania

P. 445 816: -Sposób wytwarzania wielofunkcyjnego nawozu na bazie komunalnych osadów ściekowych*

P. 444 023: Sposób pirolizy biomasy i odpadów organicznych

P. 443 290: Sposób wytwarzania destylatów wzbogaconych w α- i β-kwasy (humulony i lupulony) z surowego ekstraktu chmielowego

P. 441 039: Zeolitowy katalizator do selektywnej redukcji NOx amoniakiem i sposób jego wytwarzania

P. 440 680: Hydrożel pielęgnacyjny dla zwierząt

P. 440 679: Sposób wytwarzania produktu do pielęgnacji skóry zwierząt

P. 440 487: Sposób poprawy własności użytkowych mąki z nasion roślin oleistych

P. 439 473: Sposób otrzymywania ekstraktów o wysokiej zawartości karotenoidów ze słodkiej czerwonej papryki Capsicium annum L.

P. 435 150: Sposób usuwania kadmu i miedzi z roztworów ekstrakcyjnego kwasu fosforowego*

P. 434 682: Sposób ekstrakcji substancji polarnych pochodzenia roślinnego

P. 431 354: Instalacja do wytwarzania bionawozów

P. 431 350: Bionawóz i sposób jego wytwarzania

EP 16000547.6: Supported catalyst for the abatement of nitrogen (I) oxide emissions especially from nitric acid plants and method for its manufacture

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.