Dyrektor

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych:

prof. dr hab. inż. Janusz Igras

Telefon: 814731400 Zastępca Dyrektora ds. Badawczych:   dr hab. Marcin Konkol    Telefon: 814731400
 Zastępca Dyrektora ds. Finansowych      
 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych:    mgr inż. Stanisław Jaworski    Telefon: 814731406
 Główny Księgowy:  mgr Elżbieta Popławska    Telefon: 814731477


Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:06.10.2020